haslo

 • Oczyszczalnia ścieków
  Oczyszczalnia ścieków

  Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z terenu Gminy Koronowo

 • Gospodarka Mieszkaniowa
  Gospodarka Mieszkaniowa

  Administrowanie i zarządzanie lokalami

 • ZGKiM
  ZGKiM

  Siedziba główna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie mieszcząca się przy ul. Aleje Wolności 4

Wydarzenia

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

 

Na podstawie § 24 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 1758) zwanego dalej rozporządzeniem a także trwającym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-COV-2 na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020 roku poz. 491) wprowadzamy od dnia 22 października 2020 r. następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie:

 

 1. Klienci Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie mogą składać dokumenty tylko poprzez wrzucenie dokumentu do „skrzynki podawczej" znajdującej się na zewnątrz budynku przy wejściu;
 2. Zakup worków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o . nie będzie możliwy, proponujemy zakup np.: u lokalnych sprzedawców, marketach lub internetowo. Możliwy będzie jedynie odbiór worków z należącego się przydziału dla mieszkańców gminy;
 3. W razie potrzeby zakupu pojemników na śmieci prosimy o kontakt telefoniczny i ustalenie terminu zakupu (szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych zakładu znajduje się pod adresem: http://www.zgkim.koronowo.pl/kontakt);
 4. W sprawach kierowanych do zakładu należy wykorzystywać przede wszystkim środki komunikacji elektronicznej (adresy poszczególnych jednostek można znaleźć pod adresem: http://www.zgkim.koronowo.pl/kontakt);
 5. W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z właściwym merytorycznie pracownikiem zakładu (szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych zakładu znajduje się pod adresem: http://www.zgkim.koronowo.pl/kontakt);
 6. Obowiązuje zakaz swobodnego wstępu interesantów do pomieszczeń zakładu;
 7. Informujemy że od dnia 22 października 2020 r. do odwołania kasa jest nieczynna.
 8. Płatności prosimy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Najbliższa placówka banku znajduje się w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 12;
 9. W przypadku braku możliwości zapłaty poprzez przelew w banku w wyjątkowych sytuacjach można dokonać płatności w kasie;
 10. W/w przypadku podczas obsługi interesanta na terenie pomieszczenia nie może przebywać więcej niż jeden interesant za wyjątkiem:
  a) dziecka do ukończenia 13 roku życia;
  b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  c) osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  d) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  e) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  f) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 11. Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, każdy interesant wchodzący do Zakładu będzie zobowiązany do:
  a) nałożenia prawidłowo maski zakrywającej zarówno nos jak i usta zgodnie z ilustracja na drzwiach;
  b) dezynfekowania dokładnie rąk preparatem dezynfekującym znajdującym się na stoliku dla interesanta;
  c) zmierzenia temperatury na szyi przez pracownika ochrony;
  d) wypełnienie formularza przy pracowniku ochrony (imię, nazwisko, telefon, data wizyty w zakładzie) a następnie wrzucenie do skrzynki znajdującej się na stoliku dla interesanta;
  e) Pani / Pana dane osobowe z wypełnionego formularza będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca.
 12. W sytuacji nieprzestrzegania przez interesanta powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z występowaniem stanu epidemii, bądź niepodania danych osobowych, o których mowa w pkt. 10 pracownik zakładu odmówi jego obsługi.

Powyższe ogłoszenie obowiązuje od 22 października 2020 r. do odwołania.

Prace na ul. Plac Zwycięstwa

Zarząd Dróg Gminnych w Koronowie informuje o prowadzonych pracach w dniach 20-21.10.2020 związanych z odnowieniem oznakowania poziomego ul. Plac Zwycięstwa.

Biuro Wydziału Wodociągów i Kanalizacji będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 21.10.2020 r., Wydział Wodociągów i Kanalizacji (pokój nr 4) ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o przy Al. Wolności 4 86-010 Koronowie będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

Na podstawie § 24 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 1758) zwanego dalej rozporządzeniem a także trwającym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-COV-2 na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020 roku poz. 491) wprowadzamy od dnia 16 października 2020 r. następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie:

Czytaj więcej: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z dnia 15...

Wdrożenie platformy zakupowej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć od 14. sierpnia 2022 r. platformę Open Nexus, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej.

 

 

Wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim.koronowo 

 

Ponadto informujemy, że wszystkie postępowania opublikowane przed wdrożeniem platformy Open Nexus znajdują się do wglądu pod adresem: https://zgkimkoronowo.ezamawiajacy.pl/https://zgkimkoronowo.ezamawiajacy.pl/ w zakładce "archiwum"

 

Wydarzenia

Kasa nieczynna
Informujemy, iż w dniu 12.12.2023r. (wtorek) kasa będzie nieczynna.

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Lucimia w związku z koniecznością wykonania prac na sieci...

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Tryszczyna ul. Warzywnej, Wiśniowej, Klonowej, Akacjowej i Lipowej (od...

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Koronowa ul. Farnej od skrzyżowania z ul. Krzyżową przy posesji nr 27...

Kontakt

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. 

 

tel.: (52) 58 60 400

fax: (52) 58 60 419

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 - 15:00

 

Kasa czynna:

Czwartek od 8:00 do 14:00

 

Wodociągi i Kanalizacja,

Oczyszczalnia Ścieków:

przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

- 24 h/dobę

tel. (52) 382 23 86

 

 

Informujemy, że w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony