haslo

 • Gospodarka Mieszkaniowa
  Gospodarka Mieszkaniowa

  Administrowanie i zarządzanie lokalami

 • ZGKiM
  ZGKiM

  Siedziba główna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie mieszcząca się przy ul. Aleje Wolności 4

 • Oczyszczalnia ścieków
  Oczyszczalnia ścieków

  Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z terenu Gminy Koronowo

Aktualności

Odczyt wodomierzy w czasie pandemii

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa przedstawiciele Spółki od dnia 26.10.2020 do odwołania nie będą dokonywać odczytów wodomierzy bezpośrednio w Państwa nieruchomościach. Inkasenci będą wystawiać faktury za pobraną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie średniego zużycia. Istnieje również możliwość rozliczenia na podstawie odczytów podanych przez Usługobiorców. W przypadku chęci skorzystania z tego rozwiązania, proszę o bezpośredni kontakt z inkasentem obsługującym dany rejon, uwzględniając dwumiesięczny okres rozliczeniowy.

 

pdfObwieszczenie205.41 KB

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

 

Na podstawie § 24 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 1758) zwanego dalej rozporządzeniem a także trwającym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-COV-2 na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020 roku poz. 491) wprowadzamy od dnia 22 października 2020 r. następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie:

 

 1. Klienci Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie mogą składać dokumenty tylko poprzez wrzucenie dokumentu do „skrzynki podawczej" znajdującej się na zewnątrz budynku przy wejściu;
 2. Zakup worków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o . nie będzie możliwy, proponujemy zakup np.: u lokalnych sprzedawców, marketach lub internetowo. Możliwy będzie jedynie odbiór worków z należącego się przydziału dla mieszkańców gminy;
 3. W razie potrzeby zakupu pojemników na śmieci prosimy o kontakt telefoniczny i ustalenie terminu zakupu (szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych zakładu znajduje się pod adresem: http://www.zgkim.koronowo.pl/kontakt);
 4. W sprawach kierowanych do zakładu należy wykorzystywać przede wszystkim środki komunikacji elektronicznej (adresy poszczególnych jednostek można znaleźć pod adresem: http://www.zgkim.koronowo.pl/kontakt);
 5. W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z właściwym merytorycznie pracownikiem zakładu (szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych zakładu znajduje się pod adresem: http://www.zgkim.koronowo.pl/kontakt);
 6. Obowiązuje zakaz swobodnego wstępu interesantów do pomieszczeń zakładu;
 7. Informujemy że od dnia 22 października 2020 r. do odwołania kasa jest nieczynna.
 8. Płatności prosimy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Najbliższa placówka banku znajduje się w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 12;
 9. W przypadku braku możliwości zapłaty poprzez przelew w banku w wyjątkowych sytuacjach można dokonać płatności w kasie;
 10. W/w przypadku podczas obsługi interesanta na terenie pomieszczenia nie może przebywać więcej niż jeden interesant za wyjątkiem:
  a) dziecka do ukończenia 13 roku życia;
  b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  c) osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  d) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  e) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  f) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 11. Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, każdy interesant wchodzący do Zakładu będzie zobowiązany do:
  a) nałożenia prawidłowo maski zakrywającej zarówno nos jak i usta zgodnie z ilustracja na drzwiach;
  b) dezynfekowania dokładnie rąk preparatem dezynfekującym znajdującym się na stoliku dla interesanta;
  c) zmierzenia temperatury na szyi przez pracownika ochrony;
  d) wypełnienie formularza przy pracowniku ochrony (imię, nazwisko, telefon, data wizyty w zakładzie) a następnie wrzucenie do skrzynki znajdującej się na stoliku dla interesanta;
  e) Pani / Pana dane osobowe z wypełnionego formularza będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca.
 12. W sytuacji nieprzestrzegania przez interesanta powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z występowaniem stanu epidemii, bądź niepodania danych osobowych, o których mowa w pkt. 10 pracownik zakładu odmówi jego obsługi.

Powyższe ogłoszenie obowiązuje od 22 października 2020 r. do odwołania.

Prace na ul. Plac Zwycięstwa

Zarząd Dróg Gminnych w Koronowie informuje o prowadzonych pracach w dniach 20-21.10.2020 związanych z odnowieniem oznakowania poziomego ul. Plac Zwycięstwa.

Biuro Wydziału Wodociągów i Kanalizacji będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 21.10.2020 r., Wydział Wodociągów i Kanalizacji (pokój nr 4) ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o przy Al. Wolności 4 86-010 Koronowie będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Wydarzenia

Kasa nieczynna
Informujemy, iż w dniu 12.12.2023r. (wtorek) kasa będzie nieczynna.

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Lucimia w związku z koniecznością wykonania prac na sieci...

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Tryszczyna ul. Warzywnej, Wiśniowej, Klonowej, Akacjowej i Lipowej (od...

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Koronowa ul. Farnej od skrzyżowania z ul. Krzyżową przy posesji nr 27...

Kontakt

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. 

 

tel.: (52) 58 60 400

fax: (52) 58 60 419

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 - 15:00

 

Kasa czynna:

Czwartek od 8:00 do 14:00

 

Wodociągi i Kanalizacja,

Oczyszczalnia Ścieków:

przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

- 24 h/dobę

tel. (52) 382 23 86

 

 

Informujemy, że w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony