haslo

 • Gospodarka Mieszkaniowa
  Gospodarka Mieszkaniowa

  Administrowanie i zarządzanie lokalami

 • ZGKiM
  ZGKiM

  Siedziba główna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie mieszcząca się przy ul. Aleje Wolności 4

 • Oczyszczalnia ścieków
  Oczyszczalnia ścieków

  Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z terenu Gminy Koronowo

Unia Europejska

Dnia 1 września 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu o powierzenie grantu na realizację inwestycji pn. ,, Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koronowie w ładowarkę przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy". Przedmiotem umowy był zakup i dostawa ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem na potrzeby PSZOK w Koronowie oraz zakup i dostawa tablicy informacyjnej w ramach działań promocyjnych i edukacyjnych.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa usług z zakresu infrastruktury poprzez stworzenie nowoczesnego i kompleksowego systemu gospodarowania odpadami selektywnie zbieranymi na terenie gminy Koronowo. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 • Podwyższenie jakości infrastruktury GPSZOK dla mieszkańców Gminy Koronowo.
 • Zapewnienie odpowiedniego standardu oraz jakości infrastruktury decydującej o konkurencyjności oraz poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną gminy.
 • Zwiększenie ochrony wykorzystania walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych.
 • Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów.
 • Zwiększenie ilości surowców wtórnych odzyskanych z odpadów dzięki procesowi segregacji.
 • Poprawa efektywności systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Ograniczenie ilości „dzikich wysypisk".
 • Zwiększenie świadomości społeczeństwa nt selektywnej zbiórki.

Efektem wdrożenia planowanego projektu dotyczącego systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Koronowo zamieszkałej przez 20 260 mieszkańców w tym mieszkańców Miasta Koronowo w którym zlokalizowany jest PSZOK w ilości: 11 089 osób będzie:

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami,
 • usprawnienie segregacji odpadów u „źródła"
 • osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, czego efektem będzie większe zdyscyplinowanie społeczeństwa,
 • wyeliminowanie powstawania dzikich wysypisk odpadów,
 • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko odpadów.

Odbiór ładowarki teleskopowej nastąpił w dniu 29.12.2021. r. natomiast tablicy informacyjnej w dniu 16.12.2021 r. Całkowita wartość zadania to 494.460,00 zł
Zadanie jest dofinansowane w wysokości 345.950,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

baner ue

 

1644503454086 1644503454094 1644503454101 1644503454108 1644503454116 1644503454124

Wydarzenia

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Koronowa z ulic: Bulwarowej, Objazdowej, Spacerowej, Na Skarpie,...

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż...

Awaria sieci wodociągowej
W związku z wystąpieniem awarii wodociągowej na ul. Okrężnej w Koronowie, droga przy...

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Stary Dwór, Stopka, Okole w związku z koniecznością...

Kontakt

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. 

 

tel.: (52) 58 60 400

fax: (52) 58 60 419

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 - 15:00

 

Kasa czynna:

Wtorek i czwartek od 8:00 do 14:00

 

Wodociągi i Kanalizacja,

Oczyszczalnia Ścieków:

przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

- 24 h/dobę

tel. (52) 382 23 86

 

 

Informujemy, że w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony