haslo

 • Oczyszczalnia ścieków
  Oczyszczalnia ścieków

  Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z terenu Gminy Koronowo

 • Gospodarka Mieszkaniowa
  Gospodarka Mieszkaniowa

  Administrowanie i zarządzanie lokalami

 • ZGKiM
  ZGKiM

  Siedziba główna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie mieszcząca się przy ul. Aleje Wolności 4

Cennik usług komercyjnych

 

 

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WYDZIAŁU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI

Lp.Nazwa 

Jednostka

Cena netto

Stawka VAT

Cena

brutto

1. Prace montażowe wod. i kan. 1 rb-h 50,00 zł 23% 61,50 zł
2. Prace montażowe wod. i kan. w wykopie 1 rb-h 60,00 zł 23% 73,80 zł
3.

Prace montażowe wod. i kan. w wykopie w wodzie gruntowej lub przy ujemnych temperaturach

1 rb-h 85,00 zł 23% 104,55 zł
4. Prace ziemne ręczne - wykopy ręczne  1 rb-h 95,00 zł 23% 116,85 zł
5. Prace zagęszczarką mechaniczną 1 h 120,00 zł 23% 147,60 zł
6. Prace piłą do cięcia betonu i asfaltu 1 h 120,00 zł 23% 147,60 zł
7. Prace hydraulicznym młotem wyburzeniowym 1 h 150,00 zł 23% 184,50 zł
8. Mini koparka - gł kopania do 1,5 m 1 h  150,00 zł 23% 184,50 zł
Dojazd na terenie gminy Koronowo ryczałt  150,00 zł 23% 184,50 zł
9. Koparko - ładowarka - zasięg do 4m, gł. kopania do 4,5 m 1 h 170,00 zł 23% 209,10 zł
Dojazd 1 km 6,50 zł 23% 8,00 zł
10. Koparka kołowa jednonaczyniowa - zasięg max 5m, gł. kopania do 6 m 1 h 250,00 zł 23% 307,50 zł
Dojazd 1 km 20,00 zł 23% 24,60 zł
11. Koparka gąsienicowa jednonaczyniowa - zasięg max 17m, gł. kopania do 18 m 1 h 330,00 zł 23% 405,90 zł
Dojazd na terenie gminy Koronowo ryczałt 2000,00 zł 23% 2460,00 zł
12. Samochód dostawczy od 1 t do 2 t - Dojazd 1 km 3,00 zł 23% 3,69 zł
13. Samochód dostawczy od 2 t do 3,5 t - Dojazd 1 km 4,00 zł 23% 4,92 zł
14. Czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji - średnica do 150 mm 1 h 190,00 zł 23% 233,70 zł
Dojazd 1 km 4,00 zł 23% 4,92 zł
15. Czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji - średnica pow. 150 mm do 250 mm 1 h 250,00 zł 23% 307,5 zł
  Dojazd 1 km 6,00 zł 23% 7,38 zł
16. Czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji - średnica pow. 250 mm do 500 mm 1 h 280,00 zł 23% 344,40 zł
  Dojazd 1 km 6,00 zł 23% 7,38 zł
17. Wybieranie osadu ze studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków 1 h 250,00 zł 23% 307,50 zł
Dojazd 1 km 6,00 zł 23% 7,38 zł
18. Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków 1 m3 150,00 zł 8% 162 zł
Dojazd 1 km 6,00 zł 8% 6,48 zł
19. Agregat prądotwórczy moc znamionowa 4 kW 1 h 50,00 zł 23% 61,50 zł
+ obsługa pracownika z uprawnieniami  1 h 65,00 zł 23% 79,95 zł
20. Agregat prądotwórczy moc znamionowa 32 kW, mobilny na przyczepce 1 h 120,00 zł 23% 147,60 zł
+ obsługa pracownika z uprawnieniami  1 h 65,00 zł 23% 79,95 zł

 


CENNIK USŁUG WYDZIAŁU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI

Lp.Nazwa 

Jednostka

Cena netto

Stawka VAT

Cena

brutto

1. Jednorazowy wyjazd brygady wodociągowej do posesji odbiorcy na jego życzenie lub nieuzasadnione zgłoszenia awarii na przyłączu wodociągowym  szt.  138,21 zł 23%  170,00 zł 
2. Zamknięcie i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych wraz opłatą za wodę traconą z odcinka sieci wodociągowej szt. 211,38 zł
+0,16 zł /mb sieci wodociągowej
23% 260,00 zł
+0,20 zł /mb sieci wodociągowej
3. Wypożyczenie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu nadziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje):
kaucja zwrotna za zestaw wodomierzowy szt.     800,00 zł
dojazd brygady wodociągowej w celu montażu lub demontażu lub przeniesienia zestawu szt. 186,99 zł 23% 230,00 zł
wynajem zestawu pomiarowego na okres do 30 dni szt. 260,16 zł 23% 320,00 zł
wynajem zestawu pomiarowego po upływie 30 dni, opłata za 1 dzień doba 8,94 zł 23% 11,00 zł
zużycie wskazań wg wskazań wodomierza zł/m3 zgodnie taryfą 8% zgodnie taryfą
Pisemne zlecenie usługi - wniosek do pobrania na stronie www.zgkim.koronowo.pl 
Termin wykonania usługi ustalany telefonicznie do 5 dni roboczych.
4. Odbiory robót zanikających sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej    
do 50 m    146,34 zł  23% 180,00 zł 
każde następne rozpoczęte 50 m    24,39 zł  23% 30,00 zł 
Na pisemne zlecenie usługi. Termin wykonania usługi zostanie ustalony telefonicznie do 5 dni roboczych.
5. Odbiory techniczne, końcowe sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej    
do 50 m    292,68 zł 23% 360,00 zł 
każde następne rozpoczęte 50,0    34,15 zł 23% 42,00 zł 
Na pisemne zlecenie usługi. Termin wykonania usługi zostanie ustalony telefonicznie do 5 dni roboczych.   
  6. Odbiór techniczny i oplombowanie podlicznika wodomierza głównego (opomiarowanie wody bezpowrotnie zużytej) szt.  65,04 zł 23% 80,00 zł 
Na pisemne zlecenie usługi. Termin wykonania usługi zostanie ustalony telefonicznie do 5 dni roboczych.     
  7. Montaż i demontaż wodomierza głównego z przyczyn powstałych z winy odbiorcy  szt.  203,25 zł 23% 250,00 zł 
Ponowne plombowanie wodomierza na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie plomby powstałe z winy odbiorcy  szt.  65,04 zł 23% 80,00 zł 
 8. Ujawnienie nielegalnego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, ujawnienie nielegalnego poboru wody/odprowadzania ścieków/wód opadowych. W przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście przez odbiorcę. Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 1 miesiąca powykonawczą inwentaryzację geodezyjną szt. 300,00 zł  23% 369,00 zł 
9. Ujawnienie nielegalnego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, ujawnienie nielegalnego poboru wody/odprowadzania ścieków/wód opadowych. W przypadku nie zgłoszenia osobiście przez odbiorcę. Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 1 miesiąca powykonawczą inwentaryzację geodezyjną  szt.  1200,00 zł   23% 1476,00 zł 
10. Otwarcie wody dłużnikowi – po uregulowaniu zadłużenia szt. 300,00 zł 23% 369,00 zł
11. Opłata za samowolny demontaż lub przeniesienie wodomierza bez uzgodnienia z przedsiębiorstwem szt. 813,01 zł 23% 1.000,00 zł
Ponowny montaż wodomierza głównego w związku z samowolnym demontażem wodomierza szt. 203,25 zł 23% 250,00 zł

 

Wydarzenia

Informacja o pracach związanych z malowaniem pasów
W związku z pracami polegającymi na odnowieniu oznakowania poziomego na drogach gminnych...

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Koronowa z ulic: Bulwarowej, Objazdowej, Spacerowej, Na Skarpie,...

Kasa
Informujemy, iż w dniu 2.05.2024r. (czwartek) KASA czynna do godziny 13:00

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Koronowa z ulic: Bulwarowej, Objazdowej, Spacerowej, Na Skarpie,...

Kontakt

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. 

 

tel.: (52) 58 60 400

fax: (52) 58 60 419

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 - 15:00

 

Kasa czynna:

Wtorek i czwartek od 8:00 do 14:00

 

Wodociągi i Kanalizacja,

Oczyszczalnia Ścieków:

przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

- 24 h/dobę

tel. (52) 382 23 86

 

 

Informujemy, że w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony