haslo

 • Oczyszczalnia ścieków
  Oczyszczalnia ścieków

  Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z terenu Gminy Koronowo

 • Gospodarka Mieszkaniowa
  Gospodarka Mieszkaniowa

  Administrowanie i zarządzanie lokalami

 • ZGKiM
  ZGKiM

  Siedziba główna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie mieszcząca się przy ul. Aleje Wolności 4

Historia

W marcu 1961r. z działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wydzielona została jednostka organizacyjna Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej, która miała zajmować się gospodarką zasobami mieszkaniowymi Rady Miejskiej. Pomieszczenia biurowe znajdowały się w obecnym Ratuszu Miejskim przy ul. Plac Zwycięstwa. Zaplecze warsztatowe mieściło się przy ul. Podwórzowej w dawnych pomieszczeniach produkcyjno-usługowych p. Bżdźiona.

 

W połowie lat siedemdziesiątych Zakład Komunalny podporządkowany został Wojewodzie Bydgoskiemu i przyjął nazwę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, które później podporządkowano Dyrekcji w Tucholi. PGKiM w Koronowie było tylko filią.

 

Uchwałą Zarządu Miejskiego nr 5/91 z dnia 29.03.1991r. powołano kierownictwo zakładu w osobach p. Jerzy Różański – Dyrektor, oraz Zastępców w osobach p. Adam Kęskrawiec - odpowiedzialny za gospodarkę komunalną i mieszkaniową, p. Bogumiła Płotka - kierująca transportem i drogownictwem i p. Wiesław Bociek - odpowiedzialny za naprawy i przeglądy gwarancyjne. Główną Księgową została p. Łucja Koronowska.

 

16 maja 1991r. Zarząd Miejski uchwala Statut Zakładu, gdzie określono przedmiot działania, jego obszar oraz zapisano, że celem Zakładu jest bieżące i nieprzerwalne zaspakajanie potrzeb ludności w oparciu o zasadę racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego.

 

W czerwcu 2001r. następuje zmiana dyrektora zakładu. W wyniku przeprowadzonego Konkursu dyrektorem zostaje p. Ryszard Chrzanowski.
Od 2004r stanowisko Głównego Księgowego powierzono P. Tadeuszowi Klonowskiemu.

 

Gospodarka finansowa oparta jest na przepisach finansów publicznych, którą to Zakład prowadzi samodzielnie rozliczając się z podatków i ubezpieczeń społecznych. Zakład jest zarządcą i administratorem przekazanego majątku Gminy Koronowo. Gospodaruje się na przychodach własnych.

 

Od 2009r. obowiązki Głównej Księgowej, w wyniku konkursu, obejmuje Pani Henryka Orłowska.
Z dniem 01 kwietnia 2013r., w drodze ogłoszonego konkursu, na stanowisku Dyrektora zostaje zatrudniony Pan Bolesław Grygorewicz .

 

Najogólniej rzecz biorąc przez te minione 55 lat Zakład zawsze realizował zadania dla społeczności naszej gminy. Jego motto to: „JESTEŚMY DLA NASZEGO MIESZKAŃCA". Mamy być zakładem, który jest dla człowieka i pomaga mu w jego życiu i egzystencji, świadcząc odpłatnie usługi najszybciej, najlepiej i najtaniej.

Wydarzenia

Informacja o pracach związanych z malowaniem pasów
W związku z pracami polegającymi na odnowieniu oznakowania poziomego na drogach gminnych...

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Koronowa z ulic: Bulwarowej, Objazdowej, Spacerowej, Na Skarpie,...

Kasa
Informujemy, iż w dniu 2.05.2024r. (czwartek) KASA czynna do godziny 13:00

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Koronowa z ulic: Bulwarowej, Objazdowej, Spacerowej, Na Skarpie,...

Kontakt

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. 

 

tel.: (52) 58 60 400

fax: (52) 58 60 419

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 - 15:00

 

Kasa czynna:

Wtorek i czwartek od 8:00 do 14:00

 

Wodociągi i Kanalizacja,

Oczyszczalnia Ścieków:

przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

- 24 h/dobę

tel. (52) 382 23 86

 

 

Informujemy, że w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony