haslo

 • Oczyszczalnia ścieków
  Oczyszczalnia ścieków

  Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z terenu Gminy Koronowo

 • ZGKiM
  ZGKiM

  Siedziba główna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie mieszcząca się przy ul. Aleje Wolności 4

 • Gospodarka Mieszkaniowa
  Gospodarka Mieszkaniowa

  Administrowanie i zarządzanie lokalami

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Koronowie
ul. Pomianowskiego
86-010 Koronowo
Oczyszczalnia ścieków Wiskitno
Wiskitno 52
86-017 Wierzchucin Królewski

 

Oczyszczalnia ścieków w Koronowie

 

Przeznaczenie Obiektu Oczyszczalni Ścieków oraz wymogi dla ścieków oczyszczonych.

Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z terenu Gminy Koronowo ,w ilości 4600m3/na dobę. Prawidłowo eksploatowana oczyszczalnia powinna zapewnić taki stopień oczyszczania ,by średnie stężenia zanieczyszczeń na odpływie nie przekraczały dopuszczalnych wartości określonych w założeniach Pozwolenia na eksploatację oczyszczalni ścieków dla Gminy Koronowo przy założeniu, że stężenie zanieczyszczeń ścieków surowych nie przekroczą parametrów przewidzianych w projekcie technologicznym:

 

WskaźnikDopuszczalne stężenie
od 31 grudnia 1999 r.od 1 stycznia 2000 r.od 1 stycznia 2006 r.
BZT5 (mgO2/dm3) 30,0 15,0 15,0
ChZT (mgO2/dm3) 150,0 150,0 125,0
OWO (mgC/dm3) 40,0 40,0 35,0
P ogólny (mgP/dm3) 5,0 1,5 2,0
N ogólny (mgN/dm3) 30,0 30,0 15,0
N (NO3) (mgN/dm3) 30,0 30,0 30,0
N (NH4) (mgN/dm3) 6,0 6,0 6,0
Zaw. ogólna (mg/dm3) 50,0 50,0 30,0

 

Charakterystyka ścieków dopływających do oczyszczalni wg założeń projektowych.

 

Według założeń projektowych do oczyszczalni winny dopływać ścieki w ilości ok.4600m3 /dobę,o stężeniach zanieczyszczeń nie przekraczających wartości:

 

BZT5 269 mgO2/dm3
zawiesina ogólna 284mg/dm3
N ogólny 63mg/Ndm3
P ogólny 14mgP/dm3

 

Obecnie do oczyszczalni wpływają ścieki w ilości 2944,55m3/dobę (ilości średnie z miesięcy : września ,października i listopada 1998r.)

 

 

Układ technologiczny oczyszczalni.

 

Rozbudowana oczyszczalnia ma następujący układ technologiczny :

 

Układ technologiczny oczyszczania ścieków:

 • Przepompownia ścieków surowych
 • Punkt zlewny ścieków dowożonych
 • Komora połączeniowa P 1
 • Kraty łukowe
 • Piaskowniki wirowe
 • Separator piasku
 • Poletka suszenia piasku
 • Komora rozdziału R 1
 • Osadnik Imhoffa
 • Komora połączeniowa P 2
 • Przepompownia I 0
 • Stacja dozowania preparatu PIX
 • Reaktory wielofunkcyjne SBR
 • Stacja dmuchaw
 • Przepompownia II0
 • Zbiornik retencyjny
 • Poletka filtracyjne
 • Poletka suszenia osadu
 • Komora pomiarowa ze zwężką Venturiego

Układ technologiczny gospodarki osadowej.

 • Zagęszczacz osadu
 • Przepompownia osadu surowego i części pływających
 • Wydzielone komory fermentacyjne otwarte „WKFo''
 • Przepompownia wód nadosadowych i ociekowych
 • Stacja odwadniania osadu „SOO''
 • Stacja higienizacji osadu „SHO''
 • Składowisko osadu

Przebieg procesu oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Koronowie

 

 

Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym na kratach łukowych i w piaskownikach napływają grawitacyjnie do osadników Imhoffa. Podczas sedymentacji oddzielana jest frakcja organiczna,która przedostała się przez kraty łukowe. Ścieki po osadnikach trafiają do przepompowni I0 skąd tłoczone są do aktualnie napełnianego reaktora SBR. Cała ilość ścieków oczyszczonych mechanicznie trafia do reaktora w którym zachodzi proces biologicznego usuwania związków węgla, azotu. Ze względu na brak możliwości biologicznego usuwania fosforu ze ścieków do kolektora tłocznego wprowadzono zawór wtryskowy doprowadzający preparat PIX ze stacji dozowania preparatu PIX. Reaktory SBR stanowią połączony układ normalnego reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym, w których w zależności od aktualnej fazy cyklu panują różne warunki potrzebne do procesu oczyszczania.


Ściek oczyszczony biologicznie odpływa grawitacyjnie w fazie spustu do przepompowni II0 skąd przepompowywany jest do zbiornika retencyjnego i rozprowadzany na aktualnie użytkowane poletka filtracyjne. Ścieki oczyszczone po poletkach filtracyjnych odprowadzane do kanału odpływowego, którym przez komorę pomiarową odpływają do odbiornika - starego koryta rzeki Brdy.


Okresowy przyrost osadu, czyli jego nadmiar powinno się odprowadzać przez zagęszczacz do WKFo gdzie podlega fermentacji. Głównym zadaniem WKFo jest zbieranie oraz przetrzymywanie w warunkach beztlenowych (mezofilowa fermentacja metanowa ) osadów: wstępnego i zagęszczonego nadmiernego biologicznego. Beztlenowemu rozkładowi substancji organicznych towarzyszy wydzielanie gazu fermentacyjnego i wody.


Osad przefermentowany odprowadzany jest grawitacyjnie z centralnej części dna komory do stacji odwadniania i higienizacji osadu. Osad odwodniony i higienizowany wapnem magazynowany jest na składowisku osadu. Spust cieczy nadosadowej odbywa się grawitacyjnie z trzech poziomów do komory zbiorczej przy WKFo i dalej do przepompowni wód nadosadowych i ociekowych. Wody te kierowane są następnie do komory rozdziału R 1 przed osadnikami Imhoffa.

 

 

 

 

Wydarzenia

Informacja o pracach związanych z malowaniem pasów
W związku z pracami polegającymi na odnowieniu oznakowania poziomego na drogach gminnych...

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Koronowa z ulic: Bulwarowej, Objazdowej, Spacerowej, Na Skarpie,...

Kasa
Informujemy, iż w dniu 2.05.2024r. (czwartek) KASA czynna do godziny 13:00

Przerwa w dostawie wody
UWAGA !!! Mieszkańcy Koronowa z ulic: Bulwarowej, Objazdowej, Spacerowej, Na Skarpie,...

Kontakt

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. 

 

tel.: (52) 58 60 400

fax: (52) 58 60 419

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 - 15:00

 

Kasa czynna:

Wtorek i czwartek od 8:00 do 14:00

 

Wodociągi i Kanalizacja,

Oczyszczalnia Ścieków:

przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

- 24 h/dobę

tel. (52) 382 23 86

 

 

Informujemy, że w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o cookies znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony